Tag-arkiv: Signing

Signering af scripts

Jeg har flere scripts der kører automatisk i løbet af natten. For at disse kan køre har jeg signeret dem med et kode signerings certifikat. Processen er egentlig ganske simpel, forudsat at du har adgang til sådan et certifikat. Da jeg kører mine scripts i mit eget domæne, er det nemmeste i verden jo at installere en CA og udstede sit eget. (Installation af CA og udstedelse af certifikat, tager vi lige en anden dag. ;) )

Men når du har certifikatet skal du bruge kommandoen Set-AuthenticodeSignature, pege på dit script og dit cert. Kommandoen ser sådan ud:

Set-AuthenticodeSignature “sti til script” -Certificate “sti til certifikat”

Nemt ikke? Lad os forestille os at jeg har lagt scriptet script.ps1 i temp folderen på mit c-drev og jeg kun har 1 certifikat til kode signering, så ser kommandoen således ud:

Set-AuthenticodeSignature C:\Temp\Script.ps1 -Certificate (Get-Childitem Cert:\CurrentUser\My -CodesigningCert)

Og da -Certificate er en positionsbestemt parameter, så er det ikke engang nødvendigt at angive den. Og kommandoen ovenfor kan forkortes til:

Set-AuthenticodeSignature C:\Temp\Script.ps1 (Get-Childitem Cert:\CurrentUser\My -CodesigningCert)

Positionsbestemte parametre er det Powershell forventer der kommer på den position, altså skal certifikatet angives som parameter nr 2 og man kan undlade at angive dette og bare sætte certifikatet ind her.

Igen tror jeg Voila er ordet. ;)