Tag-arkiv: Tidsserver

Ekstern tidskilde på Domæne Controller

Det er essentielt for et domæne at tiden på de respektive servere og klienter er ens. Derfor synkroniserer domænecontrollere deres tid med den domænecontroller der ejer rollen som PDC Emulator. For at sikre at tiden går korrekt, vil det derfor være anbefalelsesværdigt at PDC Emulatoren benytter sig af en tidskilde der er sikker. Og det er IKKE det interne ur i serveren.. :)

Proceduren er som følger:

Først og fremmest plejer jeg at tjekke forskellen mellem den nuværende tid og den tiddserver jeg vil benytte. Dette gør jeg både før og efter for at sikre mig at det virker.

I en kommandoprompt skrives w32tm /stripchart /COMPUTER:<tiddserver>

Dette vil give følgende output til skærmen:

10:05:22 d:-00.0000279s o:+00.0208820s  [                           *
                ]
10:05:24 d:-00.0000342s o:+00.0202181s  [                           *
                ]
Indtil man breaker det.  D: er delay og O: er off-set mellem urene. Bemærk at jeg har taget output fra en server der er synkroniseret med den tidskilde jeg også tester imod og der er derfor ikke de store afvigelser. I et normalt miljø hvor der endnu ikke er angivet eksterne tidskilder vil der være en større afvigelse.

For at sætte tidskilden skrives følgende:

w32tm /config /manualpeerlist:”<tidsserver1>,0×01 <tidsserver2>,0×01″ /Syncfromflags:MANUAL /update

0×01 angivet efter serveren betyder at serveren skal benytte poll-interval som angivet i reg-nøglen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\
NtpClient\SpecialPollInterval

Som default er denne sat til 3600 og synkroniserer altså hver time. De poll-intervaller man kan benytte er:

0×01 SpecialInterval

0×02 Use As FallbackOnly

0×04 SymmetricActive

0×08 Client

I langt de fleste tilfælde benytter man 0×01.

Når så en eller flere tidsservere er angivet, kan man bede serveren synkronisere med det samme ved at skrive:

w32tm /resync /rediscover /nowait

Dette er alt der skal gøres for at indstille en server til at benytte en ekstern tidskilde.